Тусгай зөвшөөрөл:
'
Мэдээ мэдээлэл:

ТАЙЛАН МЭДЭЭГЭЭ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ...

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД 2018 ОНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭГЭЭ МАЯГТЫН ДАГУУ ulaanm@yahoo.com болон bmaterial.tz@gmail.com ЦАХИМ ХАЯГААР ИРҮҮЛНЭ ҮҮ. ...

Дэлгэрэнгүй »

 Мэдээний зураг
Барилгын материалын танилцуулга: