“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 05/21 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2021-06-04 16:09
2021 ОНЫ 05ДУГААР САРЫН 28-НД "БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 05/21 ХУРАЛ БОЛЛОО.
УГ ХУРЛААР НИЙТ 9 ААН ОРСОН БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС СУНГАХ-5, ШИНЭЭР-4.  ГЭСЭН ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛААР БАТАЛГААЖДАГ БА ОДООГООР АЛБАЖИХ ШАТАНДАА ЯВЖ БАЙГАА БОЛНО.