“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 07/21 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2021-07-11 13:00
2021 ОНЫ 07ДУГААР САРЫН 08-НД "БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 07/21 ХУРАЛ БОЛЛОО.
УГ ХУРЛААР НИЙТ 11 ААН ОРСОН БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС СУНГАХ-6, ШИНЭЭР-4 ТУС ТУС ОЛГОХ ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
МӨН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ҮРЭГДҮҮЛСЭН 1ААН-Д НӨХӨН ОЛГОХ ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛААР БАТАЛГААЖДАГ БА ОДООГООР АЛБАЖИХ ШАТАНДАА ЯВЖ БАЙГАА БОЛНО.
МБМҮХолбоо ТББ
Ажлын алба