Суурь нөхцөл, шаардлага

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 2021 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ДУГААР 147 ДУГААР ТУШААЛААР БАТЛАГДСАН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ СУУРЬ, НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА