“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 06/21 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2021-07-11 12:57
2021 ОНЫ 06ДУГААР САРЫН 24-НД "БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 06/21 ХУРАЛ БОЛЛОО.
УГ ХУРЛААР НИЙТ 17 ААН ОРСОН БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС СУНГАХ-14, ШИНЭЭР-3. ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛААР БАТАЛГААЖДАГ БА ОДООГООР АЛБАЖИХ ШАТАНДАА ЯВЖ БАЙГАА БОЛНО.
МБМҮХолбоо ТББ
Ажлын алба