“БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 04/21 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

 Мэдээний зураг
2021-05-16 15:04
2021 ОНЫ 05ДУГААР САРЫН 14-НД "БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 04/21 ХУРАЛ БОЛЛОО.
УГ ХУРЛААР НИЙТ 12 ААН ОРСОН БӨГӨӨД ҮҮНЭЭС СУНГАХ-10, ШИНЭЭР-2.  ГЭСЭН ШИЙДВЭР ГАРЧЭЭ.
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ НЬ БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ТУШААЛААР БАТАЛГААЖДАГ БА ОДООГООР АЛБАЖИХ ШАТАНДАА ЯВЖ БАЙГАА БОЛНО.