2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 05/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 Мэдээний зураг
2017-10-19 16:27

2017 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 12-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 05/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Тус хуралд 29 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 21 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 9 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Дэмжигдсэн 21 аж ахуйн нэгжээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 10 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  11 аж ахуйн нэгж дэмжигдлээ

Хурлаар буцах шийдвэр гарсан аж ахуйн нэгж байгууллагууд МБМҮХолбооны “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-нээс материалаа авч дутуу материалаа засаж ирүүлсэн тохиолдолд дараагийн хурлаар дахин хэлэлцэгдэх болохыг анхаарна уу!!!

  “БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ  АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 05/17 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

2017 оны 10 дугаар сарын  12-ны өдөр

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Харъяалал

Ангилал

Сунгах, нэмэлт, шинээр хүссэн ажлын төрөл

Урьд нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан мөн хурлаар орсон эсэх

 

05/17 хурлаас гарсан урьдчилсан дүгнэлт

 

А. Тусгай зөвшөөрөл сунгах

1

“Оргил зуурмаг” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

2

“Мерекс” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

3

“Сэвүүн уудам тал” ХХК

Сүхбаатар

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

4

“Гүнгэрваа” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1, 3.5.3, 3.5.6

тийм

сунгах

5

“Дорнын цас” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.6

тийм

сунгах

6

“Гурван тамир” ХХК

Архангай

БМҮ

сунгах 3.4.7

тийм

сунгах

7

“Баян эрдэнийн хүрд” ХХК

Налайх

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

8

“Нутгийн үйлс” ХХК

Завхан

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

9

“Монгол ванн констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.8.2

тийм

сунгах

10

“Эрдэнэт оргил” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.3.1

тийм

сунгах

 

Б. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

1

“Бүрэн констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.6.2, 3.6.3

үгүй

шинээр олгох

2

“МАК цемент” ХХК

Дорноговь

БМҮ

шинээр 3.2.2

үгүй

шинээр олгох

3

“Хасвуу” ХХК

Дархан

БМҮ

шинээр 3.5.1

үгүй

шинээр олгох

4

“Төгс зам” ХХК

Баянхонгор

БМҮ

шинээр 3.5.1. 3.3.1

үгүй

шинээр олгох

5

“Түнтгэр нөөлөгт инженер” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

шинээр олгох

6

“Гэрэлт констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.3

үгүй

шинээр олгох

7

“Чимээлхүй” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

шинээр олгох

8

“Байкал рокки групп” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

шинээр олгох

9

“Макс шил” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.6

үгүй

шинээр олгох

10

“Хэв хашмал хуванцар” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.5

үгүй

шинээр олгох

11

“Батад бийлэг” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.10.3

үгүй

шинээр олгох

В. Тусгай зөвшөөрөл хойшлуулах

1

“Бүтээгч” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.3.1

тийм

хойшлуулах

2

“Олон давна” ХХК

Сүхбаатар

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

хойшлуулах

3

“Гурван эрдэнэ цемент” ХХК

Дархан

БМҮ

сунгах 3.2.2

тийм

хойшлуулах

4

“Пийс –Алюминум”ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

хойшлуулах

5

“Ванчин занги” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах

6

“Гурван тамир” ХХК

Архангай

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах

7

“И Эн Би Ай” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах

8

“Макс цонх” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах

9

“Танлон” ХХК

Налайх

БМҮ

шинээр 3.1.1

үгүй

хойшлуулах