2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 02-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 02/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 Мэдээний зураг
2017-10-19 15:41

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 02/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

ТТус хуралд 39 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 35 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 4 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Дэмжигдсэн 35 аж ахуйн нэгжээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 27 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  8 аж ахуйн нэгж дэмжигдсэн байна.

  “БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ  АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 02/17 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

2017 оны 06 дугаар сарын  02-ны өдөр

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Харъяалал

Ангилал

Сунгах, нэмэлт, шинээр хүссэн ажлын төрөл

Урьд нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан мөн хурлаар орсон эсэх

 

02/17 хурлаас гарсан урьдчилсан дүгнэлт

 

А. Тусгай зөвшөөрөл сунгах

1

“Улаанбаатар барилга” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

  2

“Био эргэл хайрхан” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

3

“Тэнгэрийн долоон од” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

4

“Баб инвест” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

5

“Си Эм Пи Ай” ХХК

Дархан

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

6

“Винс конкрейт” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

7

“Алтан аураг констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

8

“Билгүүн трейд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

9

“АМЭ трейд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

10

“Сонголон хайрхан” ХХК

Дархан

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

11

“Эрдэнэт оргил” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

12

“Конкрете бетон хийц” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

13

“Арга барил” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2, 3.4.7

тийм

сунгах

14

“М-Си-Эс проперти” ХХК

Өмнөговь

БМҮ

сунгах 3.5.2, 3.4.7, 3.5.3

тийм

сунгах

15

“Ховд Мөнх түшиг” ХХК

Ховд

БМҮ

сунгах 3.5.3

тийм

сунгах

16

“Нэмэх трейд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.3

тийм

сунгах

17

“Хуалян” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

18

“Шинэ тоосго” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

19

“Баяндөхөмийн хурд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

20

“Хүрд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.6.3

тийм

сунгах

21

“Хаан алмаз” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.6

тийм

сунгах

22

“Пирамид индастри” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.4.2

тийм

сунгах

23

“И Зэт Си Өү Эн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.12.1

тийм

сунгах

24

“Цонх констракшн” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

25

“Гэгээн талст” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

26

“Батлалт” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

27

“ЗООКУ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.7.3

тийм

сунгах

 

Б. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

1

“Дорнод Ганхийц” ХХК

Дорнод

БМҮ

шинээр 3.5.1 

үгүй

шинээр олгох

2

“Нэгүн гэрэгэ” ХХК

Багануур

БМҮ

шинээр 3.5.2, 3.3.1

үгүй

шинээр олгох

3

“Заг инженеринг” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.2. 3.5.3

үгүй

шинээр олгох

4

“Талст технологи” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.6

үгүй

шинээр олгох

5

“Си Вай Си Кей” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.7

үгүй

шинээр олгох

6

“НТ системс” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.4.7

үгүй

шинээр олгох

7

“Стандарт Оюу” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

шинээр олгох

8

“Баб инвест” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.5.2

тийм

шинээр олгох

 

В. Тусгай зөвшөөрөл хойшлуулах

1

“ЖНПЭ” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

хойшлуулах

2

“Ховд Мөнх түшиг” ХХК

Ховд

БМҮ

сунгах 3.5.1, 3.5.6

тийм

хойшлуулах

3

“Тас бүрд” ХХК

Орхон

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах

4

“Заг инженеринг” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

үгүй

хойшлуулах