Бүртгэлийн хураамж

ТЕХНОЛОГИЙН ЗААВАР БҮРТГҮҮЛЭХ

 

Технологийн заавар бүртгэлийн хураамж-75000төг

Хүлээн авах нэр: МБМҮХОЛБОО

Банкны данс: Голомт-1102648537

Шилжүүлэх утга: Технологийн заавар бүртгэлийн хураамж+ААН-ийн нэр 

 

Боловсруулсан Технологийн заавраа 1 хувь хийж, бүртгэлийн хураамж төлсөн баримтын хуулбарын хамт

Монголын Барилгын материал үйлдвэрлэгчдийн холбооны 301  тоот өрөө  БМҮ хариуцсан мэргэжилтэнд

хянуулсны дараа 3% хийж, технологийн заавар бүртгүүлэх тухай хүсэлтээ албан бичгийн хамт ирүүлнэ.