2017 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 04/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

 Мэдээний зураг
2017-10-19 16:06

2017 ОНЫ 09 ДУГААР САРЫН 13-НЫ ӨДРИЙН “ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 04/17 ДУГААР ХУРАЛДААНЫ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Тус хуралд 17 аж ахуйн нэгжийн хүсэлт, материал хэлэлцэгдсэнээс: 15 аж ахуйн нэгж дэмжигдэж 2 аж ахуйн нэгж хойшлогдсон байна. Дэмжигдсэн 15 аж ахуйн нэгжээс тусгай зөвшөөрөл сунгах 10 аж ахуйн нэгж, шинээр авах  5 аж ахуйн нэгж дэмжигдлээ

  “БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ АСУУДЛААР УРЬДЧИЛСАН ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ  АЖЛЫН ХЭСЭГ”-ИЙН 04/17 ХУРАЛДААНЫ ДҮГНЭЛТ

2017 оны 09 дугаар сарын  13-ны өдөр

 

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Харъяалал

Ангилал

Сунгах, нэмэлт, шинээр хүссэн ажлын төрөл

Урьд нь тусгай зөвшөөрөлтэй байсан мөн хурлаар орсон эсэх

 

04/17 хурлаас гарсан урьдчилсан дүгнэлт

 

А. Тусгай зөвшөөрөл сунгах

1

“Шилэн цамхаг” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

2

“Сүх индэр” ХХК

Дорнод

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

3

“Ди Эйч Би” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.2

тийм

сунгах

4

“Стийл энд конкрийт” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

сунгах

5

“Ховдын тулга” ХХК

Ховд

БМҮ

сунгах 3.5.1, 3.3.1

тийм

сунгах

6

“Централ эйшиан цемент” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.2.2

тийм

сунгах

7

“Синвоюань” ХХК

Баганхангай

БМҮ

сунгах 3.6.1

тийм

сунгах

8

“Хунхуа” ХХК

Налайх

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

9

“Сүмбэр групп” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.1.1

тийм

сунгах

10

“Хөргөлт сервис” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.14.1

тийм

сунгах

 

Б. Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох

1

“Өсөх баянбүрд хаус” ХХК

Дархан

БМҮ

шинээр 3.5.3

үгүй

шинээр олгох

2

“Өсөх урам” ХХК

Дархан

БМҮ

шинээр 3.5.3

үгүй

шинээр олгох

 

В. Тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох

1

“Ховд Мөнх түшиг” ХХК

Ховд

БМҮ

сунгах 3.5.1

тийм

Нэмж олгох

2

“Нэмэх трейд” ХХК

УБ

БМҮ

сунгах 3.5.6

тийм

Нэмж олгох

3

“Өд тэгш” ХХК

УБ

БМҮ

шинээр 3.7.3

тийм

Нэмж олгох

В. Тусгай зөвшөөрөл хойшлуулах

1

“Бүтээгч” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.3.1

тийм

хойшлуулах

2

“Эрдэнэт оргил” ХХК

Орхон

БМҮ

сунгах 3.3.1

тийм

хойшлуулах