ТАЙЛАН МЭДЭЭГЭЭ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

 Мэдээний зураг
2016-11-18 11:52

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД

Хавсралт маягтуудын дагуу бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллүүдийг /ЗТБХБСайдын 2009 оны 105 дугаар тушаалаар батлагдсан Захиргааны статистик мэдээлэл авах холбогдох маягт БМ-10,11,12,13,20,21,23, 25 маягтын дагуу улирал бүр, тайлангаа хагас, бүтэн жилээр гаргаж ирүүлнэ.  /Үйл ажиллагаа явуулаагүй бол явуулаагүй гэдгээ бичиж ирүүлнэ. /

Маягтын загварыг ЭНД-ээс татаж авч, ulaanm@yahoo.com болон material@barilga.mn  хаягаар цахим хэлбэрээр илгээнэ.

Тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн: 99143658